Liberia

Afbeelding met muur, binnen Automatisch gegenereerde beschrijving

FROM PIG-POO TO FIREWOOD ON AN AIR CYCLE

Pig dung as fertilizer for the Amazon. How aerial cyclists from the 90’s enflamed rainforest deforestation. The astonishing story about the role of the Dutch in the deforestation of the Amazon region and West Africa. About massive deforestation by ex-bankers, insurers, currency-traders and lawyers

Afbeelding met muur, binnen Automatisch gegenereerde beschrijving

Van varkensmest naar brandhout op een luchtfiets

Varkenspoep als mest voor de Amazone. Hoe luchtfietserij uit de 90-er jaren tot ontbossing van het regenwoud leidde. Het verbijsterende verhaal over de rol van Nederlanders in de ontbossing van het Amazonegebied en West- Afrika. Over massale ontbossing door ex-bankiers, verzekeraars, valutahandelaren en juristen…

nl_NLDutch